Een M(uziek) - T(aal)- B(eeld) - methode

"Joepie… Nederlands!” is een volledige online methode.
De methode is niet “tastbaar” in de handel te verkrijgen.

“Joepie… Nederlands!” bestaat uit twee grote delen:

  • • De filmpjes met de liedjes (aanbreng woorden)
  • • Het downloadbaar werkschrift (inoefening)

A. Aanbreng van de woordenschat (=de filmpjes)

(Jonge) Kinderen kunnen enorm snel een liedjestekst (in een vreemde taal) uit het hoofd leren door gewoon met het lied mee te zingen. Hoogleraar neuropsychologie E. Scherder verklaart dit doordat taal en muziek één ding gemeen hebben: ze hebben allebei een ritme. We praten en zingen in een bepaald ritme. Muziek is dus een uitstekende manier om een (vreemde) taal te leren! Natuurlijk begrijpen kinderen niet wat de inhoud van het lied betekent, maar als je nu bij de basiswoorden uit het lied de verklarende afbeeldingen plaatst, heb je meteen een idee over de inhoud van het lied. Eigenlijk is het zoals een grote hoeveelheid tekst diagonaal lezen, waarbij je de kernwoorden “meeneemt”. Zo begrijp je waarover de tekst gaat. Hierop is “Joepie… Nederlands!” gebaseerd: MUZIEK - TAAL - BEELD

De methode bestaat uit 20 filmpjes met liedjes waarin woordenschat wordt aangebracht. Daarbuiten zijn er 10 filmpjes zonder lied met aanbreng van nieuwe woorden. Aangezien dit een onlinemethode betreft, kunnen er altijd nieuwe thema’s worden bijgemaakt.

Opbouw "liedjesfilm"

Kinderen voelen zich erg aangetrokken tot dieren. In elk thema(filmpje) speelt telkens een dier de hoofdrol, en kondigt elke nieuwe fase in het filmpje aan. Dit dier komt ook terug in het werkschrift. Herkenning en structuur spelen een belangrijke rol in de methode.

Voor het aanbrengen van de nieuwe woordenschat vertrekt “Joepie… Nederlands!” vanuit een lied. De woorden in fluo zijn de woorden die zullen worden aangeleerd.
Kabouter “Apetrots” houdt mee een oogje in het zeil.

Na een eerste beluistering van het lied (melodie- en ritmeherkenning) komen in een tweede weergave van het lied bij de kernwoorden de verklarende afbeeldingen te staan. In deze fase wordt muziek gekoppeld aan taal en beeld. Belangrijk hier is dat de afbeelding wordt weergegeven iets voordat het woord wordt gezongen, zodat de leerling de tijd heeft om de afbeelding “in zich op te nemen”.

In een volgende fase komt de auditieve/visuele memorisatie aan de beurt, waarin elke afbeelding afzonderlijk met eronder de betekenis wordt weergegeven. Met voor- en nazeggen worden de woorden ingeoefend.

In een laatste fase worden enkel de afbeeldingen in rastervorm weergeven. De leerling zegt het woord dat bij de afbeelding hoort.

O ja… natuurlijk hebben de leerlingen altijd schitterend gewerkt. Op het einde volgt er een daverend applaus!

B. Het (downloadbaar) werkschrift omvat:

• De werkwijze van de methode voor de leerkracht (heel eenvoudig en duidelijk verwoord)

• Overzicht van de woordenschat per thema

• Alle liedjesteksten, knipbladen afbeeldingen, knipbladen woorden, invulbladen afbeeldingen, correctiesleutels, overzicht originele foto’s…
(Niet alle bladen hoeven uitgeprint te worden; een groot deel kan online gebruikt worden)

C. De thema’s

De thema’s die aan bod komen, zijn o.a.:

• Het alfabet
• Opstaan
• Gevoelens
• Het lichaam
• Keukengerei
• Dieren
• Het bos
• De zee

• Speelgoed
• GO4ty-woorden
• Beroepen
• Elektrische toestellen
• Groenten
• Muziekinstrumenten
• Vervoermiddelen
• Fruit

• Schoolgerief
• Het schoolleven
• Kledij
• Jarig zijn
• Sporten
• Lateralisatie: links, rechts
• Ruimtelijk inzichtD. Woordenschat

“Joepie… Nederlands!” omvat een lijst van 500 basiswoorden inclusief de GO4ty-woordenlijst. GO4ty is een lijst van 40 woorden gebaseerd op de behoeftenpyramide van Maslow. In deze pyramide beschrijft Maslow de menselijke behoeften en plaatst er een hiërarchie in. Het Gemeenschapsonderwijs heeft bij deze basisbehoeften 40 woorden geplaatst die als basis dienen voor een natuurlijke taalontwikkeling.
(Bron: Cahier Woordenschatontwikkeling anderstalige instappende kleuters GO4ty!)

E. De afbeeldingen

• Enkel levensechte afbeeldingen, geen pictogrammen/getekende prenten
• Geselecteerd op basis van duidelijkheid en herkenbaarheid
• Veel aandacht voor diversiteit
• Spelen zich af in de leefwereld van kinderen
• Exclusieve foto’s uit de school- en klasomgeving
• Alle foto’s in groot formaat beschikbaar
• Ideaal om ook in andere lessen te gebruiken

F. Liedjes

'Het klerenlied', 'We stappen naar het bos', 'Goedemorgen allemaal', 'In onze keuken', 'Veel beroepen', 'Als ik ’s morgens', 'Op een grote paddenstoel', enz. Het zijn allemaal liedjes met een grote rijkdom aan woordenschat. De liedjes zijn zo opgenomen en gearrangeerd dat ze gemakkelijk kunnen worden meegezongen en begeleid met muziekinstrumenten.
De liedjes zijn ook zeer geschikt om in de gewone muziekles gebruikt te worden.
Alle liedjesteksten met akkoorden zijn ook nog eens afzonderlijk gebundeld in het downloadbaar liedjesboek.

G. "Joepie... Nederlands!" in de praktijk

"Joepie... Nederlands!" werd in enkele scholen uitgetest. Enkele bevindingen:
• De combinatie met de muziek zorgt ervoor dat de
woordenschat heel snel wordt opgepikt!
• Heel motiverend!
• Een plezier om mee te werken!
• Duidelijk foto's, uit het leven gegrepen
• Doordat de methode zodanig gestructureerd
is, kunnen de leerlingen bijna zelfstandig aan de slag.
• De leerlingen leren zo ook met de computer werken.
• Hier zit ik al lang op te wachten!

H. Doelgroep

Hoewel “Joepie… Nederlands!” in de eerste plaats ontwikkeld is om anderstaligen Nederlands te leren, is de methode ook heel bruikbaar voor:
• Woordenschatverwerving bij kleuters en taalarme kinderen
• Voor kinderen met taal- en spraakstoornissen: dysfasie
• Aanvankelijk lezen
• Immersieonderwijs
• Langeafstandsonderwijs

I. "Joepie... Nederlands!" en "Sprint": een unieke combinatie!

Zowel bij de aanbreng, inoefenen en correctie is het voorleesprogramma "Sprint" ideaal om te gebruiken in combinatie met "Joepie... Nederlands!"
Anderstalige leerlingen uit het lager en secundair onderwijs kunnen een gratis "Sprint" licentie aanvragen via www.leesvoor.vlaanderen
Voor info over "Sprint" klik hier www.sprintplus.be

J. K(l)askrakers “Music Maestro!”

Wij zijn er al jaren rotsvast van overtuigd dat muziek essentieel is in de ontwikkeling van kinderen!
Door de jaren heen schreven we tal van kinderliedjes bij elkaar om in de klas te zingen die ondertussen zijn uitgegroeid tot ware “K(l)askrakers!”.
Liedjes met keitoffe teksten en keicoole melodieën die zelfs de meest verstokte niet zangertjes aan het zingen krijgen. En aangezien wij zelf sterk beïnvloed zijn door popgroepen als The Beatles, U2, Coldplay… waar melodie en tekst centraal staan… Echte meezingers dus!
Geen liedjes met veel toetertjes en belletjes, neen, liedjes met drums, (rock)gitaar, bas en zang met hier en daar een strijkersarrangement, een poporgel. Liedjes dus die uitnodigen om te zingen!
Alle liedjes worden afgespeeld in filmformaat met weergave van de liedjestekst, en dit in een uniek decor. Met één druk op de knop begint het applaus (en met projectie op groot scherm) tover je je klaslokaal om in een waar concertgebouw!
Echt, er is geen enkel excuus meer om niet (meer) te zingen met je klas!
“Klaskrakers!” staat volledig los van de woordenschatmethode, maar staat ook op de website van “Joepie…Nederlands!”.
Er zullen regelmatig liedjes worden toegevoegd.

K. De methode aankopen

Scholen/organisaties die de methode hebben aangekocht, krijgen na akkoord met de "Algemene voorwaarden" toegang tot de methode. Volgens de noden van de school/organisatie zijn er verschillende mogelijkheden van licenties mogelijk. Voor meer info en prijzen mail naar info@joepienederlands.be